Bosna’nın ulusal hazinelerinin dizleri üzerine

Bosna’nın Saraybosna’daki Ulusal Müzesi, Habsburg imparatorluğunu geride bırakan ve kanlı, ancak iki Dünya Savaşı’ndan ve bir iç savaş kuşatmasından kopmayan bir mucize. Fakat şimdi, kurum, Milli Kütüphane ile birlikte, çok daha etkileyemez bir düşmana sahip: politikacı. Her şey parayla ilgili ve Dayton barış anlaşmasının savaşmaya başlamasından bu yana 17 yıl içinde çoğu konuda anlaşamayan Bosnalılar, Hırvatlar ve Sırplar arasında “kimin ödemesi gerektiğini” birebir. Müzenin Genel Müdürü Adnan Busuladziç, “Kapatmak zorunda kalırsak, yerel polislerden binanın yağmalanmaması için binaya bakmasını rica ediyoruz ve nemli veya soğuk hasarlardan sorumlu tutulmayacağız” dedi. Sanat fonu mücadelesi zaten yedi ulusal kurumu kapattı ve daha fazlası tehdit altında ve bu durum bölgenin çok etnikli mirasının en önemli koruyucuları arasında olduğu için önemli. 1995 Dayton anlaşması, yaklaşık üç yıl boyunca kan dökülmesinin sona ermesine rağmen, ortakları birbirleriyle çalışmak istediklerini gösteren çok az tedirgin bir Bosnalı-Hırvat-Sırp konfederasyonu yarattı.