Seks canavarı baba Bernard Delaney bir kreşin yanında yaşıyor

Kızı ve diğer altı kızı kötüye kullanan Vile sübyancı Bernard Delaney, sadık karısı ile yan yana kitlesel bir şekilde kitlesel bir şekilde dolaşıyor. 72 yaşındaki, dünyadaki cemaatçilerle karışmış gibi gözüküyordu. yapraklı Castleknock, West Dublin, bu hafta yerel kilise. 18 Ekim’de eski muhasebeciye, kurbanlarından birine çocukluğunun sonuna getirdiği taciz için 450.000 € ödemesi emredilmişti. Yüksek Mahkeme, Sinead McCarthy Garofalo’ya ödeme emri vermesini istedi, 45. İrlandalı Pazar Aynası tarafından pazardaki evinde soruları cevaplamak için yaklaştığında, üç yaşındayken kızı Audrey’i kötüye kullanmaya başlayan Delaney cevap verdi: şaka.Delaney korkunç suistimal için sadece üç yıl görev yaptı ve 2011 yılında Arbor Hill hapishanesinden serbest bırakıldı.